Naše bankové spojenie

1.Firemný Športový klub MAROBUDON Bardejov, o.z.

Ul.Na hradbách č.5 

(Kancelária CS PROGRESS GROUP Holding Slovakia, s.r.o.)

08501 Bardejov, SR

IČO: 42 227 160

 

Československá Obchodná Banka, a.s. Bardejov

Č.Ú.: 4011875871 / 7500