Kontakt

1.Firemný Športový klub MAROBUDON Bardejov, o.z.

(1.FŠk MAROBUDON Bardejov)

Ul. Na hradbách č. 5

085 01 BARDEJOV 1, SR

IČO: 42 227 160

Tel./Fax: 0(0421)54 474 65 71 (Kancelária)

Mob.: 0(0421) 949 217 680 (Prezident)

         0(0421) 902 086 656 (Ekonóm)

Mail: 1.fsk.marobudon.bj@gmail.com

1.FŠK Marobudon Bardejov - Rugby, Cheerleaders & Bodybuilding

Propagujte aj svoju stránku