Podpredseda Kontrolnej komisie

 Martin Gluvňa - Podpredseda Kontrolnej komisie

Kontakt:
Mob.: 0907215523
Mail: gigi.exts@yahoo.com