Miroslava HIŠČAROVÁ

Miroslava HIŠČAROVÁ

 Ekonóm - Pokladník

Mob.: 0(0421) 902 08 66 56

Mail:  vybusnost@azet.sk

 

Úlohy vyplývajúce z funkcie:

a) je druhým zástupcom Prezidenta,

b) spracováva návrhy rozpočtu ŠK na príslušný rok. Pripravuje účtovnú uzávierku.

c) predbežne informuje Výkonný výbor o vývoji hospodárenia v priebehu kalendárneho roku. Navrhuje opatrenia pri nedostatku/prebytku finančných prostriedkov,

d) vytvára podmienky pre získavanie nových finančných zdrojov,

e) zabezpečuje nákup materiálu podľa schváleného rozpočtu,

f) po finančnej stránke zapezpečuje prevádzku športového areálu ( v spolupráci so správcom ihriska ),

g) vyberá členské príspevky,

h) vedie pokladňu ŠK