Bc. Miloš HIŠČAR, CFM

Bc. Miloš HIŠČAR, CFM

 Prezident ŠK

Mob.: 0(421) 949 21 76 80

Mail:  m.hiscar.cspgsk@gmail.com

 

Úlohy vyplývajúce z funkcie:

a) je vrcholným reprezentantom ŠK navonok,

b) podpisuje všetky listiny a dokumenty týkajúce sa činnosti a fungovania ŠK,

c) má právo Veta ohľadom všetkých uznesení prijatých Valným zhromaždením.