Výkonný výbor ŠK

Bc. Miloš HIŠČAR, CFM

Bc. Miloš HIŠČAR, CFM
 Prezident ŠK Mob.: 0(421) 949 21 76 80 Mail:  m.hiscar.cspgsk@gmail.com   Úlohy vyplývajúce z funkcie: a) je vrcholným reprezentantom ŠK navonok, b) podpisuje všetky listiny a dokumenty týkajúce sa činnosti a fungovania ŠK, c) má právo Veta ohľadom všetkých uznesení prijatých...

sekretár

 Sekretár - Gen. manažér    Úlohy vyplývajúce z funkcie:   a) je prvým zástupcom prezidenta, b) vykonáva a zaisťuje športovo-technické funkcie Výkonného výboru, c) organizačne pripravuje zahraničné cesty, d) spracováva termínové listiny, e) vedie bežnú priebežnú agendu a...

Miroslava HIŠČAROVÁ

Miroslava HIŠČAROVÁ
 Ekonóm - Pokladník Mob.: 0(0421) 902 08 66 56 Mail:  vybusnost@azet.sk   Úlohy vyplývajúce z funkcie: a) je druhým zástupcom Prezidenta, b) spracováva návrhy rozpočtu ŠK na príslušný rok. Pripravuje účtovnú uzávierku. c) predbežne informuje Výkonný výbor o vývoji hospodárenia v...